Ketimbang Laga Kontra Dortmund, Ramos Lebih Pilih Fokus ke Liga Spanyol

Ketimbang Laga Kontra Dortmund, Ramos Lebih Pilih Fokus ke Liga Spanyol